آرشیو روزانه : 6 سپتامبر 2016

خرمای کبکاب از ارقام تر یا نیمه خشک خرما می باشد که در مناطق جنوبی ایران نظیر دشتستان ، خشت و بهبهان بعمل می آید . رنگ این خرما قهوه ای تیره می باشد و شکلی کشیده و بیضی مانند دارد که طول تقریبی آن ۳ تا ۵ سانتی متر است . وزن هر عدد […]